Green Care -toiminta

Kuva: Laura Santanen

Mitä on Green Care -toiminta?

Green Care on sateenvarjokäsite useille erilaisille tavoille toteuttaa luontolähtöistä hyvinvointitoimintaa. Green Care tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Green Care -toiminta perustuu luontolähtöisiin menetelmiin, joita käytetään erityyppisissä ympäristöissä kuten metsässä, puutarhassa tai maatilalla, mutta myös kaupungeissa tai jopa sisätiloissa.

Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Green Care -toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti.

Lue lisää: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/voimaa/greencare.pdf

Green Care -palvelut voidaan jakaa kahteen kategoriaan: Luontohoiva ja Luontovoima. Luontouttajan palvelut kuuluvat Luontovoiman kategoriaan. Lue lisää, mitä se tarkoittaa: https://www.gcfinland.fi/green-care-/luontohoiva---luontovoima/

Kuva: Green Care Finland ry

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Green Care –toiminta perustuu luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Mitä ne sitten ovat? Lähde: Mielenterveystalo.fi

  1. Verenpaine alenee: jo noin 15-20 minuuttia luonnossa oleskelua auttaa laskemaan verenpainetta. Verenpainetta alentava vaikutus tulee esimerkiksi istumalla luonnossa tai rauhallisessa puistoympäristössä.
  2. Fyysiset oireet vähenevät: ihmisen rentoutuessa jännittyneisyydestä ja huonoista työskentelyasennoista aiheutuvat fyysiset oireet vähenevät. Esimerkiksi päänsärky voi kaikota luonnossa liikkuessa.
  3. Stressi lievittyy: luonnon seesteisyys vaikuttaa myönteisesti kiireiseen elämään ja tietotulvaan joutuneeseen ihmiseen. Luontoliikunta voi vaikuttaa positiivisesti myös stressin heikentämään vastustuskykyyn.
  4. Mieliala kohenee: luonto piristää mieltä. Se auttaa unohtamaan arjen huolet ja murheet.
  5. Fyysinen aktiivisuus lisääntyy: luonto houkuttelee liikkumaan myös uudestaan. Liikunta luonnossa koetaan kevyemmäksi kuin sisätiloissa.
  6. Luonto saa aikaan positiivisia vaikutuksia: jo luonnon näkeminen ja kuuleminen saa aikaan positiivisia vaikutuksia. Luontokuvat ja -äänet voivat lievittää kipua ja kohentaa mielialaa.
  7. Sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy: luontoympäristö vaikuttaa positiivisesti vuorovaikutukseen. Luonnon avulla suhde omaan itseen ja muihin ihmisiin koetaan myönteisemmäksi. Myös erilaisten ryhmien välinen kanssakäyminen helpottuu. Luonnon tutut piirteet auttavat myös sopeutumaan uuteen ympäristöön.