Palvelut

Luontouttajan palvelut

Kaikki palveluni perustuvat Green Care -toimintaan, eli luontoympäristöjen ja luontolähtöisten menetelmien ammatilliseen, tavoitteelliseen hyödyntämiseen asiakastyössä, ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämisessä.

Palveluni ovat luonteeltaan ennaltaehkäiseviä, eli niillä ehkäistään tai pyritään puuttumaan varhaisessa vaiheessa suuriin, yhteiskunnallisiin ongelmiin. Näitä ovat erityisesti yksinäisyys, syrjäytyminen, liikkumattomuus ja suomalaisille tyypilliset kansantaudit. Green Care -toiminnalla ja luontoutumisella voidaan vaikuttaa kaikkiin näihin ongelmiin ehkäisevästi tai lieventävästi.

Toteutan luontoutuksia sekä tilauksesta että erilaisten yhteistyökumppanuuksien kautta. Ne voivat olla yksittäisiä luontoutumishetkiä tai -retkiä, tai pidempiä luontoutumismatkoja ja -projekteja. Palveluni jakautuvat ihmisten luontouttamiseen ja palveluiden luontouttamiseen.

Palveluitani voivat tilata

  1. Kunnat (erityisesti sotehy-palvelut ja -organisaatiot)
  2. Yritykset (erityisesti sotehy-ala, matkailu)
  3. Työyhteisöt
  4. Järjestöt (erityisesti sotehy-ala)
  5. Muut yhteisöt ja organisaatiot

Palveluideni loppukäyttäjiä voivat olla

  1. Seniorit
  2. Lapsiperheet
  3. Nuoret aikuiset
  4. Työikäiset

”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”

- Mauno Koivisto -