Luontouttaja

"Enemmän luontoutumista, vähemmän yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja kansantauteja"

Minä olen

LuontouttajaJaana Santanen

 • Lempeä, luova ja liikkuva luonto-ohjaaja erilaisiin projekteihin, tapahtumiin ja palveluihin
 • Luontolähtöisten palveluiden, tapahtumien ja elämysten palveluntuottaja ja yhteistyökumppani järjestöille, julkiselle sektorille, yrityksille ja yhteisöille

Mitä?

 • Autan ja kannustan ihmisiä, yhteisöjä ja palveluita luontoutumaan.
 • Kehitän ja ohjaan luontolähtöisiä palveluita erilaisiin tarpeisiin.
 • Luontoutuminen on luontoyhteyden vahvistamista, luontoympäristöjen ja -elementtien pariin hakeutumista, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten hyödyntämistä.

Miksi?

 • Luontoutuminen tukee hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti. Sen vaikutukset ovat psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia.
 • Luontoutuminen auttaa palautumaan sekä löytämään ja vahvistamaan voimavaroja.
 • Kuuluminen ja osallisuus ovat ihmisen perustarpeita, joita voi edistää luontoutumisen avulla luonnollisesti.
 • Luontoutumisella voidaan ehkäistä ja lieventää monia ongelmia, mikä puolestaan säästää niin ihmisiä kuin yhteiskunnan varojakin.

Miten?

 • Kehitän ja toteutan luontolähtöisiä palveluita ja yhteisöllisiä luontohetkiä erilaisille ryhmille ja organisaatioille.
 • Luontoutumiset suunnitellaan ja toteutetaan räätälöidysti, yksikään luontoutus ei ole samanlainen. Minulla on rinkka täynnä erilaisia menetelmiä, harjoituksia, aktiviteetteja ja passiviteetteja - tilaaja voi valita sopivan yhdistelmän omien tavoitteiden ja toiveiden mukaan.
 • Ohjaukseni elementtejä ovat esimerkiksi luonnossa rauhoittuminen, rentoutuminen ja virkistyminen erilaisten harjoitusten avulla, luonnossa liikkuminen, luovat ja taiteelliset harjoitukset, evästely ja tulistelu, moniaistillisuus sekä yhteisöllisyyden, yhteenkuuluvuuden ja voimavarojen vahvistaminen toiminnallisten harjoitusten kautta.

Missä ja kenelle?

 • Päätoimialueeni on Kanta-Häme.
 • Luontoutukset tapahtuvat yhdessä tilaajan kanssa sovituissa luontoympäristöissä.
 • Luontoutumisesta hyötyvät kaikenlaiset yhteisöt, organisaatiot ja yksilöt. Palveluni sopivat esimerkiksi järjestötoimintaan, julkiselle sektorille, työyhteisöille ja tapahtumiin.
67829e0b-bdeb-4309-8513-50e9ab0989f6_OP4_3339.jpg?auto=compress,format

Toimintaani ohjaavat arvot:

Luontoyhteys

Osallisuus

Yhteisöllisyys

Kohtaaminen

Green Care

Toimintani perustuu Green Care -toimintaan, jossa luontoa hyödynnetään ammatillisesti ja tavoitteellisesti asiakastyössä.

Toimintani luonne on ennaltaehkäisevää, virkistävää ja elvyttävää. Green Caressa tätä kutsutaan luontovoima-palveluksi.