Luontouttaja®

"Enemmän luontoutumista, vähemmän yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja kansantauteja"

Minä olen

Luontouttaja®Jaana Santanen

 • Luontoutumisen asiantuntija ja sanansaattaja
 • Luontolähtöisten palveluiden kehittäjä, ohjaaja, muotoilija
 • Avainsanat: Green Care -toimintatapa, luontolähtöiset menetelmät, yhteisöllisyys, osallisuus, ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) edistäminen

Luontouttaja on silta ihmisen ja luonnon välillä.

Palveluni ovat tauolla. Voit kuitenkin kysyä palveluista: luontouttaja@gmail.com

Missio

 • EDISTÄÄ ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla
 • EHKÄISTÄ yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja suomalaisten kansantauteja luonnon, liikunnan ja yhteisöllisyyden avulla

Miksi?

 • Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on runsaasti tieteellistä tutkimusta ja näyttöä.
 • Luontoympäristöä voi hyödyntää ammatillisesti ja tavoitteellisesti kaikenlaisessa asiakastyössä ja palveluissa.
 • Luontoutuminen eli luontohyvinvoinnin tietoinen hyödyntäminen ja luontosuhteen vahvistaminen tukee hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti. Sen vaikutukset ovat psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia.
 • Luontoutumisella voidaan ehkäistä ja lieventää monia ongelmia, mikä puolestaan säästää niin ihmisiä kuin yhteiskunnan varojakin.

Miten?

 • Kehitän, muotoilen ja ohjaan luontolähtöisiä palveluita ja yhteisöllisiä luontohetkiä erilaisille ryhmille ja organisaatioille.
 • Luontoutumiset suunnitellaan ja toteutetaan räätälöidysti. Kaikki lähtee tavoitteista - mitä halutaan ehkäistä tai vahvistaa?
 • Minulla on rinkka täynnä erilaisia menetelmiä, harjoituksia, aktiviteetteja ja passiviteetteja - tilaaja voi valita sopivan yhdistelmän yhdessä määriteltyjen tavoitteiden, tarpeiden ja resurssien mukaan.

Missä ja kenelle?

 • Palveluita voi räätälöidä erilaisille kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille: kunnat, hyvinvointialueet, järjestöt, yritykset, muut organisaatiot
 • Päätoimialue ohjaustyössä on Kanta-Häme. Kysy kuitenkin rohkeasti muistakin mahdollisuuksista!
 • Luontolähtöinen toiminta sopii lähes kaikenlaisille ryhmille ja ihmisille, erilaisiin elämäntilanteisiin, eri ikäisille, eri asioista kiinnostuneille.
 • Ohjaustoiminnassa pääkohderyhmät ovat: seniorit // lapsiperheet // nuoret // työyhteisöt
e555fe93-c6b6-436f-9fb0-a9301405b4af_e305f2c4-3035-46ff-9fe9-10cb891c60d2.JPG?auto=compress,format

Toimintaa ohjaavat arvot:

 • Luontosuhde ja -yhteys
 • Osallisuus
 • Yhteisöllisyys

Kaikessa toiminnassa kulkevat vahvasti mukana myös:

 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus
 • Tasavertaisuus
 • Leikkimielisyys
 • Luovuus
 • Kohtaaminen

Noudatan työssä Green Care Finland ry:n määrittelemiä laatutyön lähtökohtia.

Green Care

Luontouttaminen perustuu Green Care -toimintaan, jossa luontoa hyödynnetään ammatillisesti ja tavoitteellisesti asiakastyössä.

Toiminnan luonne on ennaltaehkäisevää, virkistävää ja elvyttävää. Green Caressa tätä kutsutaan luontovoima-palveluksi.