Luontouttaja®

"Enemmän luontoutumista, vähemmän yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja kansantauteja"

Minä olen

Luontouttaja®Jaana Santanen

 • Luontolähtöisten palveluiden kehittäjä, ohjaaja, muotoilija ja tuottaja
 • Ennaltaehkäisevät Green Care -palvelut // elämys- ja ohjelmapalvelut // työllisyyspalvelut // luontoutumisliikunta®-konsepti
 • Keskiössä: Green Care -toimintatapa ja luontolähtöiset menetelmät, yhteisöllisyys, osallisuus, palvelumuotoilu, ennaltaehkäisevä työ, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ulottuvuus).

Luontouttaja on silta ihmisen ja luonnon välillä.

Missio?

 • Edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla
 • Ehkäistä yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja kansantauteja luonnon, liikunnan ja yhteisöllisyyden avulla

Miksi?

 • Luonto tekee tutkitusti ihmiselle hyvää.
 • Luontoympäristöä voi hyödyntää ammatillisesti ja tavoitteellisesti kaikenlaisessa asiakastyössä ja palveluissa.
 • Luontoutuminen eli luonnon hyvinvointivaikutusten tietoinen hyödyntäminen tukee hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti. Sen vaikutukset ovat psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia.
 • Kuuluminen, yhteisöllisyys ja osallisuus ovat ihmisen perustarpeita, joita voi edistää luontoutumisen avulla luonnollisesti.
 • Luontoutumisella voidaan ehkäistä ja lieventää monia ongelmia, mikä puolestaan säästää niin ihmisiä kuin yhteiskunnan varojakin.

Miten?

 • Kehitän, muotoilen ja ohjaan luontolähtöisiä palveluita ja yhteisöllisiä luontohetkiä erilaisille ryhmille ja organisaatioille.
 • Luontoutumiset suunnitellaan ja toteutetaan räätälöidysti. Kaikki lähtee tavoitteista - mitä halutaan ehkäistä tai vahvistaa?
 • Minulla on rinkka täynnä erilaisia menetelmiä, harjoituksia, aktiviteetteja ja passiviteetteja - tilaaja voi valita sopivan yhdistelmän yhdessä määriteltyjen tavoitteiden, tarpeiden ja resurssien mukaan.

Missä ja kenelle?

 • Kunnille, järjestöille, yrityksille, organisaatioille
 • Päätoimialueeni ohjaustyössä on Kanta-Häme. Muita luovia toteutuksia on mahdollista toteuttaa myös muualla.
 • Ihmisten luontouttaminen eli ryhmien ohjaus paikan päällä voi tapahtua asiakkaan valitsemassa luontoympäristössä tai voin ehdottaa tavoitteisiin ja ryhmään sopivia paikkoja.
 • Luontolähtöinen toiminta ja asiakastyö luontoympäristössä sopivat kaikenlaisille ryhmille ja ihmisille, erilaisiin elämäntilanteisiin, eri ikäisille, eri asioista kiinnostuneille.
 • Ohjaustoiminnassa pääkohderyhmäni ovat: seniorit // lapsiperheet // nuoret // työyhteisöt
e555fe93-c6b6-436f-9fb0-a9301405b4af_e305f2c4-3035-46ff-9fe9-10cb891c60d2.JPG?auto=compress,format

Toimintaani ohjaavat arvot:

 • Luontosuhde ja -yhteys
 • Osallisuus
 • Yhteisöllisyys

Kaikessa toiminnassani näkyvät myös nämä arvot:

 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus
 • Tasavertaisuus
 • Leikkimielisyys
 • Luovuus
 • Kohtaaminen

Noudatan työssäni Green Care Finland ry:n määrittelemiä laatutyön lähtökohtia.

Green Care

Toimintani perustuu Green Care -toimintaan, jossa luontoa hyödynnetään ammatillisesti ja tavoitteellisesti asiakastyössä.

Toimintani luonne on ennaltaehkäisevää, virkistävää ja elvyttävää. Green Caressa tätä kutsutaan luontovoima-palveluksi.